Linka integrity

Etický kodex Skupiny IPO nastavuje základní principy hodnot, které by za všech okolností měla dodržovat. Tyto hodnoty přinášejí důvěru nejen od zákazníků, ale také od našich zaměstnanců.

Vedení Skupiny IPO si uvědomuje svou odpovědnost za dodržování těchto hodnot a věří, že tuto odpovědnost cítíte i vy, všichni naši zaměstnanci. Pokud jste se setkali či setkáváte s nevhodným chováním, které odporuje našim standardům, naše vedení od vás očekává oznámení každé události, přičemž zaručuje, že pro podatele jednajícího v dobré víře to nebude mít žádné negativní následky, ani se nestane cílem nátlaku.

Nejprve platí, že pokud kterýkoliv ze zaměstnanců chce podat stížnost nebo oznámit nevhodné chování proti našim firemním standardům, měl by ji nejprve probrat se svým přímým nadřízeným a zajistit vyřešení.

Vedení Skupiny IPO si však uvědomuje, že v některých případech je nutno zvolit jinou cestu, a proto zřídilo Linku integrity, která je na takové případy určená.

Své stížnosti s nevhodným chováním můžete oznámit zasláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře níže.