Střežení objektů

Strážný v triku
Fyzickou ostrahu objektů zajišťujeme pro různé 
typy areálů, budov, zařízení a prostor. 
Víme, že každý provoz je svým způsobem unikátní,
proto respektujeme specifické požadavky 
každého zákazníka a přizpůsobujeme 
střežení jeho konkrétním potřebám. 

 

 Pro každý nově střežený objekt standardně 
zpracováváme individuální metodiku ostrahy.
Strážný v obleku
Všichni strážní ve Skupině IPO mají certifikát profesní kvalifikace a každoročně absolvují periodické školení bezpečnostních postupů.

 

Co nás odlišuje od konkurence?

+   Otevřenost k požadavkům
Ostraha objektu často běží podle stejného scénáře. Bezpečnostní služba nastoupí, zmapuje rizika a návrh jejich řešení převede do praxe. Problém je, že všechno končí v zajetých kolejích. I když se rizika nebo potřeby zákazníka změní, ostraha se nepřizpůsobí. Je totiž pohodlnější najet na strnulý model, než pružně reagovat na vývoj situace.
Stereotypní střežení je neefektivní. Správná ostraha musí živě reagovat na nové hrozby a realizovat požadavky zákazníka. To je náš způsob střežení.
+   Rozumné náhradní plnění
Náhradní plnění můžeme poskytovat, protože zaměstnáváme i zdravotně postižené osoby. Pro zákazníka to má dvě výhody. Jednak splní povinnou podporu hendikepovaných a navíc, pokud budou střežit jeho objekt, dostane nižší cenu (umožňují to dotace).
Náhradní plnění dává řada bezpečnostních agentur. Některé jdou ale tak daleko, že zaměstnávají jen postižené. S takovou praxí se ovšem neztotožňujeme.
Uplatnění hendikepovaných nesmí jít na úkor kvalitní ostrahy. Proto je využíváme výlučně na vrátnicích, v kamerových centrech nebo při lehčích obchůzkách. Nabízíme vyvážený poměr. Zákazník čerpá náhradní plnění, objekt mu střeží spolehlivý tým a platí za to rozumnou cenu.
+   Eliminace vstupní investice
Kombinování strážných a technických systémů kvůli efektivnější ostraze je v podstatě běžná věc. Překážkou ale může být vysoká vstupní investice do nové techniky (např. kamerového systému). Proto zákazníkům vycházíme vstříc a nabízíme jim postupné splacení techniky bez navýšení ceny. V tom případě odpadnou velké počáteční výdaje a celá ostraha se rozdělí do přijatelných měsíčních plateb.
+   Fungující vzájemná komunikace
Komunikace mezi zákazníkem a bezpečnostní firmou začíná poptávkou služby. Následuje nabídka, její přijetí a dohodnutí smlouvy. Na začátku střežení se ještě doladí pár detailů a potom diskuze většinou utichne.
Podle nás je ale správné komunikovat i po rozběhnutí ostrahy. Našim zákazníkům proto dáváme možnost obrátit se na bezpečnostního manažera kdykoliv to potřebují.
+   On-line reporting a kontrola
Je pro nás zásadní, aby měl zákazník stálý přehled a možnost nezávislé kontroly. Proto mu zpřístupňujeme on-line report o bezpečnosti objektu. Kdykoliv potřebuje, může všechny informace najít na webovém portálu a ty zásadní mu chodí emailem nebo na mobil. Navíc využíváme on-line kontrolu obchůzky umožňující kontrolu v reálném čase.
+   Individuální vedení strážných
Stejně jako ostatní bezpečnostní služby i my zaměstnáváme kvalifikované, zdravotně způsobilé a trestně bezúhonné strážné.
To, v čem se lišíme, je způsob jejich vedení. Dáváme přednost individuálnímu přístupu před masovým řízením. S každým strážným hledáme způsob, jak uspokojit jeho pracovní očekávání. Oplátkou u nás strážní pracují dlouho, dobře a rádi. To znamená, že i zákazník má dlouhodobě stabilní, spolehlivou a bezproblémovou ostrahu.
+   Nadstandardně školení strážní
Profesní kvalifikace strážných daná zákonem je nutnost, kterou splňují všechny bezpečnostní agentury. My se za své strážné ale zaručujeme a proto každý musí při nástupu projít ještě nadstavbovým školením. Po něm strážný perfektně ovládá bezpečnostní postupy, zvládá mimořádné události a umí dát první pomoc. Navíc zná specifika objektu, který bude střežit.
+   Připravenost na krizové situace
Prioritou ostrahy je zabránit majetkovým škodám. K těm však může dojít i jinak než krádeží. Proto máme zpracované scénáře a jsme připraveni zakročit při narušení objektu, požáru, technické havárii, živelné pohromě nebo i bombovém útoku.

Systematicky potíráme vnitropodnikové krádeže

Podívejte se na naši případovou studii.

Typické činnosti strážných při ostraze objektu jsou:
  • kontrola a evidence osob včetně jejich příručních zavazadel
  • kontrola a evidence vozidel včetně zavazadlového (nákladového) prostoru
  • zamezení neoprávněného vstupu osobám nebo vjezdu vozidlům
  • obchůzková činnost ve vnějších i vnitřních prostorách objektu
  • obsluha poplachových, protipožárních a kamerových systémů
  • odhalení a zadržení potenciálního pachatele
  • zabezpečení klíčového režimu
  • obsluha telefonní ústředny
  • operativní řešení mimořádných událostí
  • poskytování první pomoci zraněným

 

Kdo patří k našim zákazníkům?

O širší přehled spokojených klientů si můžete napsat na obchod@ipo.eu.

 

Je pro nás důležité, aby měl zákazník stálý přehled a možnost nezávislé kontroly.
Provozujeme on-line report bezpečnostní situace na internetu. Každý uživatel má unikátní přístupové heslo. Důležité zprávy lze zasílat emailem nebo na mobil.
Využíváme on-line elektronickou kontrolu obchůzky. Zákazník si po přihlášení může v reálném čase ověřit správné plnění obchůzkové činnosti.

 

Klasickou strážní službu doplňujeme sofistikovanými bezpečnostními systémy. Správným propojením lidského faktoru a techniky vzniká mnohonásobně účinnější bezpečnostní řešení. Kombinovaná ostraha může přinést také finanční úsporu.

 

Máte zájem o naše služby anebo se chcete zeptat na zaměstnání?

O cenovou nabídku si pište na obchod@ipo.eu nebo volejte na 737 222 103.
Zájemci o práci pište na nabor@ipo.eu.

Chcete znát možnosti technické ochrany? Podívejte se na bezpečnostní systémy >>

Uvažujete o profesionálním úklidu či údržbě Vašich prostor? Využijte náš úklid a správu >>

 

Naše služby zajišťujeme v celé ČR

Mapa působnosti
Centrála Skupiny IPO

Ostrava

Řídící centra

Praha

Brno

6 důvodů volby Skupiny IPO

1000 zaměstnanců po celé ČR

Pojištění odpovědnosti 200 mil. Kč

Náhradní plnění

ISO 9001, 14001, 18001, 27001

Certifikace Národního bezpečnostního úřadu

Člen ČKBS a Security Clubu