Kdo jsme

Zaměstnanci - Skupina IPO
 

Skupina IPO

Jsme na trhu komerčních služeb od roku 1990. Z původně rodinného podniku jsme se stali podnikatelským seskupením s uspořádáním koncernu (dle zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.):
IPO HOLDING a.s. se sídlem Kalvodova 816/8, 709 00 Ostrava, IČ 05099641
IPO SECURITY s.r.o. se sídlem Kalvodova 816/8, 709 00 Ostrava, IČ 48400858
IPO – STAR s.r.o. se sídlem Hynaisova 692/13, 709 00 Ostrava, IČ 60778156
IPO PRIMO s.r.o. se sídlem Kalvodova 816/8, 709 00 Ostrava, IČ 28633431
IPO CONTI s.r.o. se sídlem Kalvodova 816/8, 709 00 Ostrava, IČ 05230594
IN RE SECURITY spol. s r.o. se sídlem Kalvodova 816/8, 709 00 Ostrava, IČ 26824523
NANO CLEANING s.r.o. se sídlem Hynaisova 692/13, 709 00 Ostrava, IČ 07628170
V současnosti působíme po celé České republice. Našich víc jak 1000 zaměstnanců řídíme z center v Ostravě, Brně a Praze.
Realizujeme komplexní služby v těchto oblastech:
Zákazníci si nás volí pro odpovědný přístup, schopnost působit kdekoliv v České republice, pružnost v jednání a závazek poskytovat služby v nadstandardní kvalitě.

 

Naše hodnoty

Inteligence
Pravidelně sledujeme nové trendy v oblasti komerční bezpečnosti, úklidu a technické správy objektů. Inovujeme tradiční postupy a zavádíme pokrokové technologie. Studium nových poznatků nám umožňuje realizovat ta nejlépe fungující řešení – kombinované systémy důmyslně spojující lidský faktor s inteligentními technologiemi přinášející spolehlivější řešení a finanční úsporu.
Preciznost
Nadstandardní kvalita spočívá v do hloubky propracovaných řešeních. Jsme si toho vědomi a řídíme se tím. Proto neustále zdokonalujeme naše postupy a procesy tak, abychom vždy poskytovali ty nejlepší služby. Důkazem může být náš sofistikovaný elektronický report s výstupy na internetu, emailem nebo na telefon.
Odbornost
Je pro nás zásadní, abychom v našem podnikání byli maximálně kvalifikovaní. Trváme na tom, aby naši zaměstnanci splňovali zákonnou certifikaci. Pravidelným školením a výcvikem dbáme na jejich profesní rozvoj. Používáme výhradně techniku renomovaných výrobců splňující požadavky na vysokou efektivitu práce.
Etické jednání
Uvědomujeme si svou etickou odpovědnost nejen ke klientům a obchodním partnerům, ale taky vůči našim zaměstnancům. Proto jsme vytvořili a dbáme na důsledné dodržování Etického kodexu Skupiny IPO. Definuje pravidla chování, zásady vystupování a dbá na rozvoj dobrého jména společnosti.

 

Kvalita a garance

Členství v profesních organizacích

Jsme členem Českého klubu bezpečnostních služeb, Security Clubu a Hospodářské komory ČR. Členstvím se dobrovolně zavazujeme dodržovat nad zákonný rámec také profesní předpisy v oblasti metodiky výběru a odborné přípravy zaměstnanců a vztahů se zákazníky.

Pojištění odpovědnosti

Máme uzavřeno komplexní pojištění našeho podnikání.
Pojištění obecné odpovědnosti – 200 milionů Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou odcizením věci – 10 milionů Kč
Pojištění cenností během přepravy – 2 miliony Kč

Certifikace

Jsme držiteli certifikátů v oborech pátrací a bezpečnostní služby, komplexní úklidové práce v oblastech administrativy, obchodu, potravinářství, zdravotnictví, lehkého a těžkého průmyslu a stavebnictví.
ISO 9001: systém managementu jakosti
ISO 14001: systém environmentálního managementu
ISO 27001: systém managementu informační bezpečnosti
OHSAS 18001: systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Certifikace NBÚ

Dlouhodobě splňujeme náročné podmínky Národního bezpečnostního úřadu. To nám umožnilo získat Certifikát bezpečnostní způsobilosti pro utajované informace kategorie “VYHRAZENÉ”. Patříme tak do úzké skupiny bezpečnostních služeb, které mají právo na styk s utajovanými informacemi.

 

Náhradní plnění

Jsme schopni Vám veškerý objem nabízených služeb (veškerou fakturaci za celý kalendářní rok) poskytnout formou náhradního plnění v plném rozsahu.

 

Informace o Skupině IPO ve veřejném rejstříku: IPO HOLDING a.s. | IPO SECURITY s.r.o. | IPO – STAR s.r.o. | IPO PRIMO s.r.o. | IPO CONTI s.r.o. | IN RE SECURITY spol. s r.o. | NANO CLEANING s.r.o.

 

Naše služby zajišťujeme v celé ČR

Mapa působnosti
Centrála Skupiny IPO

Ostrava

Řídící centra

Praha

Brno

6 důvodů volby Skupiny IPO

1000 zaměstnanců po celé ČR

Pojištění odpovědnosti 200 mil. Kč

Náhradní plnění

ISO 9001, 14001, 18001, 27001

Certifikace Národního bezpečnostního úřadu

Člen ČKBS a Security Clubu