Nežijte v iluzi: 2 mýty o bezpečnostních službách

Strážný - silueta

Nejspíš už jste taky někde slyšeli, že hlupáci, které jinam nevezmou, dělají hlídače. Možná slyšeli, možná ne. Každopádně je to jinak. Přečtěte si pravdu.

Ve společnosti kolují 2 nejčastější nepravdy, kvůli kterým lidé vnímají bezpečnostní služby jinak, než jaké ve skutečnosti jsou. Podívejte se na fakta, která oba mýty vyvrací.

 

Mýtus 1: Hlídat může kdokoli, kdo má ruce a nohy

Osvědčení o profesní kvalifikaci - vzorTo je stejně absurdní, jako bychom řekli, že spisovatelem může být každý, kdo se naučil v první třídě psát. A i přesto tomu lidé věří. Realita je ale někde jinde.
Podle českého právního řádu musí mít od 1. srpna 2012 každý, kdo chce střežit osoby nebo majetek, patřičnou profesní kvalifikaci autorizovanou přímo ministerstvem vnitra. Tato povinnost se týká všech bezpečnostních pracovníků.
Navíc každá bezpečnostní služba je v souladu s živnostenským zákonem povinna ověřit a zajistit, aby všichni její hlídači tuto odbornou kvalifikaci skutečně měli.

Je rozdíl mezi hlídáním bez psa nebo s ním

Když pracovník bezpečnostní agentury střeží areál, stavbu nebo třeba obchodní dům sám, je to strážný. Musí mít odbornou kvalifikaci. Buď si ji udělá nebo ji má automaticky. Záleží na jeho vzdělání. Pokud je dostatečné, potřebnou kvalifikaci nahrazuje.

Jednoduše řečeno, automaticky kvalifikovaní jsou lidé s:
 • vysokoškolským vzděláním
 • vyšším odborným vzděláním právnického, bezpečnostního nebo podobného zaměření
 • středním vzděláním s maturitou v bezpečnostním nebo právním oboru

Živnostenský zákon uvádí ještě pár dalších případů, kdy člověk nemusí skládat profesní zkoušku a může dělat strážného. Přesný opis ze zákona ale není předmětem. Důležitá je podstata.

Každý, kdo je zaměstnaný u bezpečnostní služby jako strážný, musí mít zákonnou odbornou způsobilost.

A co všechno musí kvalifikovaný strážný zvládnout? Je toho poměrně hodně:
 • znát právní předpisy související s bezpečností a ochranou
 • ovládat veškeré bezpečnostní systémy
 • zasáhnout v nebezpečí a ochránit majetek a zdraví lidí
 • provádět efektivní kroky k obnovení narušené bezpečnosti
 • správně komunikovat s policií, hasiči a zdravotní službou

Než u vás začne bezpečnostní pracovník hlídat, musí z těchto a dalších věcí složit zkoušku před odbornou komisí. Co přesně zkouška obsahuje, najdete na stránkách Národní soustavy kvalifikací.

Ti zaměstnanci bezpečnostních služeb, kteří mají pro hlídání na pomoc vycvičeného psa, jsou psovodi.

Pro psovody bezpečnostní služby je kvalifikační standard ještě přísnější a musí jím projít všichni, bez ohledu na dosažené vzdělání.

Psovod
Odborně způsobilý psovod musí:
 • ovládat etologii psa, tedy dokonale znát chování a temperament psa
 • zvládat postupy a metody správného výcviku psa
 • znát právní předpisy týkající se použití psa k ochraně majetku a lidí
 • dokázat psa správně použít k obnovení narušené bezpečnosti
 • umět správně pečovat o psa a jeho zdraví

Taky psovodi bezpečnostní služby před jejich ostrým nasazením musí projít zkouškou odbornosti. Její podmínky jsou opět na portálu Národní soustavy kvalifikací.

Ano. Je to pravda. Pracovat v ostraze může opravdu každý, kdo má ruce a nohy. Ale jenom tehdy, pokud zároveň vlastní potvrzení o složené profesní kvalifikaci.

 

Mýtus 2: Když nechytnou zloděje, přijdu o spoustu peněz

Řada podnikatelů má úvahy typu: „Vykradli mi celý sklad. Hlídací služba při tom nikoho nechytla, takže teď přijdu o půl milionu, za který musím koupit nový materiál…“
Takový scénář ale neodpovídá reálné situaci.
Pojistná smlouva - vzor

Kdyby vás navštívil zloděj a vinou strážného se nepodařilo ho chytit, řeší případné ztráty pojistka, kterou má každá seriózní bezpečnostní služba uzavřenou.

Základem je mít pojištění sjednané. O jeho skutečném smyslu však rozhoduje výše pojistného limitu. Je jasné, že čím vyšší limit je, tím víc peněz pojišťovna vyplatí. Když vám ukradnou zboží za půl milionu a bezpečnostní služba má pojistku jenom na tři sta tisíc, je to špatně.
V téhle otázce nemůžeme mluvit za všechny agentury, které v České republice jsou. Každopádně náš názor je jednoznačný.

Pojistka musí dávat jistotu uhrazení celé vzniklé škody. Proto jsme pojištěni proti krádeži u našeho klienta na 10 milionů Kč.

Škoda u střeženého zákazníka ale nemusí vzniknout jenom kvůli nechycenému zloději.
Protože to víme, jsme pojištěni i na případy, kdy třeba vyhoří celý areál chybou našeho strážného.
Pro pokrytí veškerých možných rizik máme sjednáno pojištění obecné odpovědnosti až do výše 200 milionů Kč.
A protože provádíme i transporty peněz a cenností, připojistili jsme se přímo pro tento účel. Finance a cenné předměty, které zákazníkům převážíme, jsou jištěny pojistným limitem 5 milionů Kč.

 

Tolik k mýtům, respektive faktům ukazujícím realitu seriózních bezpečnostních agentur.

Spojení odborně vyškolených strážných a efektivního pojištění vám dává záruku skutečné ochrany vašich hodnot.

Žádáte-li spolehlivou profesionální ostrahu, bez starostí se na nás obraťte.

Užitečný článek? Dejte o něm vědět ostatním.

Facebooktwitterlinkedin