Jak správně vybrat bezpečnostní službu

V ČR je 6 500 bezpečnostních služeb

Dnes je v České republice okolo 6 500 bezpečnostních agentur, které zaměstnávají přibližně 45 000 lidí. Jak je možné v tom obrovském množství najít tu správnou strážní službu?

Ani z daleka nejsou všechny bezpečnostní agentury u nás seriózní. Některé z nich spadají do šedé ekonomiky nebo zaměstnávají osoby s trestní minulostí. V tom lepším případě „jen“ nabízejí nekvalitní služby zákazníkům, kteří od nich potom odchází.
Kdo hledá spolehlivou a fungující ostrahu, měl by si vybírat mezi agenturami splňujícími tato kritéria.

 

1. Pokrokový přístup ke střežení

Ostraha objektů strážnými je po dlouhou dobu zavedený model řešení bezpečnosti. Rychlý technologický vývoj v oblasti „security“ však umožňuje v čím dál větší míře zajišťovat střežení prostřednictvím elektronických automatizovaných prostředků. Netýká se to při tom jenom malých firem situovaných uvnitř jedné budovy.
Dnes existují technologicky vyspělé a cenově dostupné systémy i pro ochranu velkých areálů. Jde třeba o inteligentní kamery s pokročilou analýzou obrazu, která dokáže rozpoznat vstup pachatele do zakázaných prostor nebo upozorní na položení podezřelého předmětu. Kamerami nebo i jinými prostředky je možné spolehlivě a rychle detekovat také pokus o překonání oplocení. Dnešní technologie dokonce umožňují provoz vrátnice bez přítomnosti člověka. Není problém automatizovaně zajišťovat vstupní a vjezdový režim včetně evidence.
Kombinace strážných a moderních technologií znamená velkou úsporu peněz, které střežení podniků stojí. Při tom kvalita ostrahy pořád zůstává na vysoké úrovni. A navíc je minimalizována možnost selhání strážného, coby lidského faktoru.
Každá bezpečnostní agentura, která chce zákazníkům dávat maximálně efektivní službu, neustále hledá dokonalejší způsoby ochrany a využívá při tom všechny dostupné prostředky.

2. Komfortní zákaznický report

Obrázek online bezpečnostního reportu
Prakticky každá bezpečnostní služba dává zákazníkovi informace o bezpečnostní situaci v jeho objektu. V převážné většině jde o report ve formě méně nebo více přehledné excelovské tabulky, kterou agentura zasílá klientovi na email většinou měsíc zpětně.
Existují při tom efektivnější a pro zákazníka pohodlnější způsoby, jakými informace dostane. Nám se osvědčil on-line elektronický report. Jedná se o internetovou aplikaci, kam kontinuálně zapisujeme, co se na objektu děje. Zákazník má do aplikace unikátní přístup a může si report procházet kdykoliv mu to vyhovuje. K dispozici je snadné filtrování jednotlivých událostí. Samozřejmostí je i možnost okamžitého zasílání důležitých hlášení emailem nebo přímo na mobil.
Pro komfortní kontrolu obchůzkové služby instalujeme elektronický systém propojený s internetem. Díky němu si zákazník může kdykoliv v reálném čase ověřit, jestli strážný provádí obchůzku včas a po dohodnuté trase.

3. Silná zaměstnanecká základna

Velký počet zaměstnanců ukazuje, že bezpečnostní agentura poskytuje kvalitní službu, se kterou jsou zákazníci spokojení a mají o ni zájem.
Kromě toho ale širší zaměstnanecká základna umožňuje agentuře vycházet zákazníkovi vstříc i v případech, kdy bude nárazově potřebovat početnější ostrahu, než obvykle. Situací, kdy toto může nastat, je nespočet. Může jít třeba o rekonstrukci plotu, dočasné venkovní uskladnění materiálu, plánovanou odstávku kamerového systému, atd. Potřeba střežení „nad plán“ může čas od času nastat u velké většiny středních a větších firem.

4. Komplexní školení zaměstnanců

V bezpečnostních službách by měli pracovat jen lidé, kteří splňují zákonem danou profesní kvalifikaci. Ta je ale jenom nutným základem.
Pro to, aby bezpečnostní pracovníci odváděli opravdu dobrou službu, měla by jim agentura před nástupem do práce zajistit hloubkové vstupní školení zaměřené na všechny tyto oblasti:
 • právní průprava související s komerční bezpečností
 • obsluha bezpečnostních technologií
 • řešení mimořádných událostí
 • poskytování první pomoci
Ideální je vstupní školení periodicky každoročně opakovat tak, aby měli strážní všechny bezpečnostní postupy neustále v paměti a věděli, jak reagovat za každé situace.

5. Individuální metodika ostrahy

Každý objekt je specifický svým provozem, velikostí, umístěním i stavebním uspořádáním. S vědomím toho je také nutné přistupovat k ostraze. Proto by první fáze měla patřit bezpečnostnímu posouzení. Na základě něho by měl následně vzniknout dokument přesně zohledňující bezpečnostní rizika a provozní potřeby objektu. Tím je individuální metodika ostrahy. Teprve na základě ní může začít systematické střežení objektu.
Správně napsaná metodika zahrnuje veškeré informace důležité pro prvotřídní ostrahu. Obsahuje pokyny pro strážné, zásady obsluhy bezpečnostních systémů i postupy řešení mimořádných událostí a poskytování první pomoci.

6. Hloubková kontrola kvality

Dlouhodobě kvalitní objektová ostraha vyžaduje kontrolu strážných. Je při tom zásadní provádět pravidelnou hloubkovou kontrolu, v jejímž průběhu je potřeba prověřovat:
 • úroveň plnění povinností
 • znalost obsahu individuální metodiky ostrahy
 • schopnost zasáhnout při mimořádných událostech
 • schopnost poskytnout první pomoc
 • ústrojová kázeň
 • vystupování vůči zaměstnancům klienta, návštěvám a dalším osobám
 • úplnost a stav výzbroje
 • vedení předepsaných evidencí
 • znalost relevantních vnitřních předpisů klienta (především oblast BOZP a PO)

7. Pojištění odpovědnosti

Každá bezpečnostní agentura by měla mít sjednáno pojištění, které kryje škody ve střeženém objektu způsobené její vinou.
Základem je mít pojistku uzavřenou. O skutečném smyslu však rozhoduje výše pojistného limitu. Pojistka musí dávat jistotu pokrytí vzniklé škody. A to třeba i v případě, kdy by došlo k likvidačnímu požáru. Proto mají seriózní bezpečnostní agentury pojistku odpovědnosti uzavřenou v řádech stovek milionů korun.

8. Certifikace ISO a OHSAS

Standardem napříč všemi oblastmi podnikání se stala norma ISO 9001 – systém managementu jakosti. Certifikaci podle ní má skoro každá firma, včetně bezpečnostních agentur. Zavedení tohoto standardu pomáhá zvyšovat kvalitu nabízených výrobků nebo služeb.

ISO - logo

Další mezinárodně uznávanou normou je ISO 27001 – systém managementu informační bezpečnosti. Ta už není sice tak známá, ale pro bezpečnostní služby je minimálně stejně významná. Její implementace totiž minimalizuje riziko zneužití citlivých dat, včetně těch, které souvisí s bezpečností zákazníka.
Poslední certifikační standard, který v souvislosti s bezpečnostními službami zmíníme, je OHSAS 18001 – systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je zásadní, aby bezpečnostní agentura měla zavedeny postupy snižování pracovních úrazů u svých zaměstnanců. Minimální počet úrazů strážných ušetří starosti i zákazníkovi.

9. Členství v odborných sdruženích

Spolupráce bezpečnostní služby s dalšími firmami z oboru znamená přínos pro zákazníka.
Jednotlivé subjekty mezi sebou v rámci odborných sdružení sdílejí know-how, což je mimořádně důležité pro neustálé zdokonalování poskytovaných služeb.

10. Celorepubliková působnost

Schopnost zajistit ostrahu po celé republice ocení především podniky s několika provozy nebo sítí poboček v různých regionech.
Stejná bezpečnostní agentura ve všech objektech společnosti znamená jednotnou kvalitu ostrahy, snazší plošné zavádění nových bezpečnostních opatření, lepší komunikaci a jednodušší realizaci aktuálních požadavků.

 

V České republice působí asi šest a půl tisíce bezpečnostních služeb. Vy znáte 10 klíčových kritérií pro výběr té, která vás ochrání spolehlivě.
Uvedená kritéria a seriózní ostrahu Vám garantujeme i my. Bez starostí se na nás můžete obrátit.

Užitečný článek? Dejte o něm vědět ostatním.

Facebooktwitterlinkedin