Oranžové majáky umožňují rychlý zásah

Zásahové vozidlo Skupiny IPO

Dojezdový čas. Zajímá každého, kdo si nechává objekt střežit vzdáleně z dohledového centra. Jak dlouho zásahová jednotka na místo poplachu pojede, závisí na tom, jestli má na autě maják.

Čas dojezdu vždy ovlivňuje dopravní situace v době poplachu. Problémem jsou například zácpy nebo aktuální dopravní omezení. Dojezd ale závisí taky na charakteru příjezdové trasy. Nejvíc zdržují dopravní značky.

Zásahové vozidlo bez majáku je jako ostatní auta

Posádka zásahového vozidla bez majáku nemá ve váznoucí dopravě žádnou jinou možnost, než ostatní řidiči. To znamená, že třeba nemůže předjet stojící kolonu a musí respektovat zákazy vjezdu. I když je auto polepené nápisy „Zásahové vozidlo“, „Security“ nebo „Bezpečnostní služba“ stejně musí jet tak, jako ostatní a k poplachu se dřív nedostane.
Úprava zásahového vozidla, která mu umožní přijet k napadenému objektu rychleji, je instalovaný maják. Ten sice nedává právo překračovat povolenou rychlost, ale umožňuje na nutnou dobu porušit jiná pravidla silničního provozu. A právě díky tomu se řidič výjezdové jednotky na narušené místo dostane dříve.
Tuto pravomoc ukládá zákon o provozu na pozemních komunikacích. Konkrétně uvádí, že:

„Řidič vozidla vybaveného zvláštním výstražným světlem oranžové barvy smí tohoto světla užívat jen tehdy, mohla-li by být jeho jízdou nebo pracovní činností ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Jestliže to vyžaduje pracovní činnost tohoto vozidla, není jeho řidič povinen dodržovat ustanovení pravidel provozu na pozemních komunikacích uvedených v § 4 písm. c), § 7 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 2, § 12 odst. 1, 2 a 4, § 13, § 14 odst. 1 a 2, § 18 odst. 2 písm. b), § 22 odst. 3, § 24 odst. 4 písm. a), c), d), e), f) a g), § 25 odst. 1, 2 a 3, § 26 odst. 3, § 27, § 28 odst. 2, § 30, 36, 37 a § 39 odst. 4 a 5; je však povinen dbát zvýšené opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.“

„Řidiči ostatních vozidel musí vozidlu vybavenému zvláštním výstražným světlem oranžové barvy umožnit jízdu nebo pracovní činnost a podle okolností snížit rychlost jízdy, popřípadě i zastavit vozidlo.“

Prakticky řečeno to znamená, že řidič zásahového vozidla se zapnutým oranžovým majákem se nemusí řídit dopravními značkami a naopak může jet po tramvajovém pásu, projíždět pěší zónou nebo jednosměrkou v protisměru. A v souladu se zákonem mu ostatní řidiči musí jeho jízdu umožnit.
Shrnutí na závěr.

Rychlý zásah v komplikované dopravě umožní oranžové majáky.

Potřebujete rychlý zásah ve Vašem objektu? Obraťte se na nás.

Užitečný článek? Dejte o něm vědět ostatním.

Facebooktwitterlinkedin